Mitä mobilisointi on

Nivelten mobilisointi on keino hoitaa tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöitä. Mobilisoinnissa jäljitellään nivelen normaalia liukua luiden välillä, ja sillä pyritään lievittämään kipua, lisäämään nivelen liikkuvuutta sekä parantamaan nivelruston aineenvaihduntaa.

Manuaalisen mobilisoinnin suorittaa terapeutti, kun taas toiminnallisessa mobilisoinnissa asiakas tekee itse liikkeen.

Nivelten mobilisoinnilla hoidetaan tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöitä käyttämällä hyödyksi nivelen normaalia liukua luiden välillä. Toiminnallisessa mobilisoinnissa liikkeet suoritetaan nivelen koko liikelaajuudella keskittyen rajoittuneeseen liikesuuntaan. Näin ollen toiminnallisessa mobilisoinnissa korostuu nivelen ja sen ympäröivien kudosten venyminen ja aktivoituminen.

Mobilisointi  on nivelen lyhyellä ja pitkällä liikeradalla suoritettavaa liikettä, joka tehdään nivelen fysiologisella liikeradalla rauhallisin liikkein. Mobilisointi on hoitokeino, jossa jäljitellään nivelen normaalia liukua luiden välillä. Se on passiivista liikettä, jonka tavoitteena on saada aikaan nivelpintojen erkaneminen tai liukuminen.

Nivelten mobilisoinnin ei tule aiheuttaa kipua niveleen. Käsittelysuunnat valikoidaan halutun liikesuunnan ja nivelpintojen muodon mukaan. Liike kohdistetaan vain yhteen niveleen kerrallaan. Mobilisoinnilla tehtävillä liikkeillä pyritään lievittämään kipua, lisäämään nivelen liikkuvuutta ja parantamaan nivelruston aineenvaihduntaa.

Kuinka usein mobilisointia tulisi tehdä

Mobilisointi voidaan jakaa sen suuruuden ja keston mukaan kipua lievittävään, rentouttavaan ja venyttävään mobilisointiin. Niveliä, jotka ovat tiukkoja tai joiden liikkuvuus on rajoittunutta, tulisi mobilisoida keskimäärin kolme kertaa viikossa. Mobilisoinnin tulisi tapahtua mielellään vuoropäivin muiden aktiivisten harjoitusten kanssa. Mobilisointitekniikat tulisi valita tarkkaan. Mobilisoinnin oikeaoppinen tekeminen on tärkeää, sillä väärin tehtynä se voi aiheuttaa muun muassa venähdyksiä ja kudosvaurioita.

Mobilisoinnin tavoite

Passiiviset nivelmobilisoinnit auttavat palauttamaan liukumisen nivelessä. Mobilisoinnin avulla se tapahtuu niin nopeasti ja hellävaraisesti kuin se on mahdollista. Mobilisointi lopetetaan, kun potilas pystyy harjoittelemaan itsenäisesti normaalilla liikelaajuudella.